Co získáte v našem kompletu?

Rozsah dodávky dřevostavby na klíč


Co znamená termín - stavba na klíč?

Jedná se o kompletní dodávku stavby, tedy její vnitřní i venkovní části, a to včetně základové desky.

Jaký je rozsah a postup prací?

Na zhotovenou základovou desku s položenou vodorovnou hydroizolací se začnou montovat obvodové stěny systémem 2x4, tedy trámové konstrukce zhotovené přímo na stavbě. Po montáži obvodových stěn se pokračuje v montáži příček, případně stropů a následně i krovu. Pokud je v domě plánován komín je v této fázi stavby zhotoven. Následně se pokračuje pokládkou střešní krytiny, oplechováním a zhotovením okapů a okapových svodů. Dále následuje montáž okenních prvků a vstupních dveří. Po zhotovení zateplené fasády včetně zateplení soklu je dům z venkovní (exteriérové) strany zcela dokončen.

Z vnitřní (interiérové) strany domů pokračují práce vložením tepelné izolace do obvodových stěn a uzavřením parotěsnou folii s důkladným přelepením všech spojů a prostupů. Tím je dokončená obálka budovy začínají se realizovat instalační mezery pro rozvody eletro a také vody, odpadů a topení. Po provedení rozvodů ve stěnách, dochází k opláštění stěn sádrokartonovými deskami. Před tmelením provedeme tepelnou izolaci podlahy a její betonáž. Následně se dokončují povrchy stěn, výmalba, montáž obkladů a dlažeb. Po montáži obkladů a dlažeb se usazují vypínače, zásuvky a osvětlení. Následně se pokládají ostatní podlahové krytiny a interiérové dveře. V případě patrového domu i dřevěnné schodiště. Tímto je dům dokončen v rozsahu NA KLÍČ, a předán k užívání zákazníkovi.

Doba realizace je závislá na velikosti domu a pohybuje se v rozmezí 90 až 160dní.

Skladby konstrukcí a základní vybavení domů

Základová deska - rovný pozemek

Výkop základových pasů do nezámrzné hloubky a jejich betonáž. Pod základovými pasy je položen zemnící pásek s vývody nad terén a do domu k uzemnění rozvodu elektra. Obvody jsou zhotovené ztraceným bedněním šíře 30cm (případně šalováním) a k zásypu je použitá část výkopu z pasů (zbytek vytěžené zeminy zůstává na pozemku) a na část je použitý zhutněný štěrk. Ležatá kanalizace je zhotovená dle projektové dokumentace, taktéž průchody pro odpad, vodu, elektro atd. Deska je zalitá betonem C16/20 t tloušťce 15cm. V desce je vložená KARI síť 150/150/5. Deska je plošně penetrovaná a jsou na ní natavené pásy hydroizolace (případně izolace proti radonu) Základovou desku-spodní stavbu realizujeme dle projektové dokumentace.

Obvodová stěna domu

Celková tloušťka stěny je 295mm

Silikonová fasáda systém Weber ( dle výběru) 1.5mm zrno točená

Tepelná izolace EPS v tloušťce 100mm/Vata 100mm

OSB deska EGGER 15mm P+D/

Konstrukce z lepeného KVH hranolu 140x60mm Certifikované dřevo pro výstavbu dřevostaveb

Tepelná a zvuková izolace v síle 140mm a parotěsnou folii 

Instalační mezera tvořená KVH latí 60x40mm

Sádrokartonová deska 12,5mm 

Malba 2x Primalex+

V instalační předstěně jsou rozvody elektřiny, vody a odpadů. V případě zájmu je možné tuto mezeru vyplnit další izolací v tloušťce 40mm a vylepšit tak tepelně izolační vlastnosti stavby.

Příčka - tloušťka příčky je 165mm nosná nebo 125mm nenosná

Malba 2x Primalex+

 Sádrokartonová deska 12,5mm

Konstrukce z lepeného KVH hranolu 140x60mm (100x60mm)

Tepelná a zvuková izolace síle 140 (100) mm

Sádrokartonová deska 12,5mm 

Malba 2x Primalex+

V dutině příčky jsou vedené rozvody elektra, vody, odpadů nebo topení.

Podlaha přízemí

Podlahová krytina (plovoucí podlaha, dlažba...) dle požadavku klienta

Strojně hlazený beton s přidaným ztužujícím vláknem v tl. 40-60mm

Podlahové  topení

Tepelná izolace - podlahový EPS 100S v tloušťce 100mm

V podlaze jsou rozvody vody, odpadů, elektra a topení.

Podlaha v patře (pouze u patrových domů)

Podlahová krytina (plovoucí podlaha, dlažba...)

Strojně hlazený beton s přidaným ztužujícím vláknem v tl. 40-60mm

Tepelná izolace - podlahový EPS 100S v tloušťce 50mm

V podlaze jsou rozvody vody, odpadů, elektra a topení.

Střecha - patrové domy

Střešní krytina (Maxidek, Bramac, KM Beta,KJG plechova) Dle požadavku klienta

Střešní impregnované latě/kontralatě 40x60mm

Podstřešní folie

Tesařská konstrukce krovu - možnost střešních oken

Vložená tepelná izolace v krovu tl 180mm

Parotěsná folie

Spuštěný sádrokartonový kovový rastr UD,CV

Vložená další tepelná izolace v tl. 100mm

Sádrokartonové desky 12,5mm

Malba 2x Primalex+


Střecha - přízemní domy (bungalov)

Střešní krytina (Maxidek, Bramac, KM Beta,KJG plechová krytina)

Střešní impregnované latě/kontralatě 40x60mm

Vložená tepelná izolace v podlaze krovu tl 160mm

Parotěsná folie

Spuštěný sádrokartonový rastr

Vložená další tepelná izolace v tl. 120mm

Sádrokartonové desky - Výmalba

Palubkové podbití

Smrkové palubky tl. 15mm. Palubky jsou opatřené 2x lazurou (výběr barvy ze vzorníku)

Okna a vstupní dveře

Okna, balkonové dveře jsou v bílém, v osmi komorovém profilu. Vstupní dveře jsou v plném provedení v ceně 26.000,-. Okna mají 3 sklo a jsou bez žaluzií, mřížek, pásků a dalších ozdobných prvků.Okna a vstupní dveře řešíme na základě požadavku klienta

Klempířské prvky

Venkovní parapety, oplechování komína, oplechování nároží, okapy a svody jsou z lakovaného plechu (výběr barvy je ze vzorníku). Ukončení okapů je cca 20cm nad zemí.


Rozsah dodávky - vnitřní a dokončovací práce

Vnitřní elektroinstalace

Kabelové rozvody jsou vedeny od osazeného domovního rozvaděče do jednotlivých místností ke světlům, zásuvkám a dalším vybavením uvedeném v projektové dokumentaci. Domovní rozvaděč je vybaven jističi a proudovými chrániči tak, aby splňoval požadavky, které vyžaduje příslušná norma. V základním vybavení je požární čidlo. Vypínače a zásuvky jsou v provedení ABB Tango, barva bílá.

Provedení v jednotlivých místnostech: dle PD

Rozvody vody a odpadů

Veškeré vnitřní rozvody teplé i studené vody jsou v plastovém provedení opatřené tepelnou izolací a jsou vedeny k jednotlivým zařizovacím předmětům v podlaze či příčkách. Veškeré vnitřní kanalizační rozvody jsou HT potrubí. dle PD

Vytápění

Vytápění je řešeno teplovodním podlahovým topením, které je instalováno pod beton podlahy. Tento způsob umožňuje úsporné a komfortní vytápění celého domu. K ohřevu vody k vytápění se používá elektrokotel, který je opatřen bezdrátovým termostatem.

Podlahové krytiny

Podlahové krytiny jsou řešeny dlažbou nebo laminátovou podlahou, případně mohou být řešeny lepeným vinylem.

Laminátová plovoucí podlaha Egger Classic 8/32 ve dvanácti dekorech včetně pokládky a podružného materiálu v hodnotě 650,-Kč za m2 podlahové plochy.

Dlažba Rako včetně pokládky a podružného materiálu (flexibilní lepidlo, spárovací hmota, silikony) v ceně 600,-Kč za m2 podlahové plochy, včetně soklů, samotná dlažba v hodnotě 300,-Kč za m2 do rozměru 400/400 mm.

Lepený vinyl PODIUM PRO 30, včetně obvodových lišt, vyrovnání podkladu a penetrace v ceně 650,-Kč za m2 podlahové plochy.

Keramické obklady

Obložení je řešeno jako jednoduché plošné, tj. bez dekorativních prvků jako jsou listely, bombata atd. Obklad Rako je instalován do výše 2,1m v ceně 600,- Kč za m2 obložené plochy včetně podružného materiálu (flexibilní lepidlo, spárovací hmota, silikony) v koupelnách, výšky 1,2m na WC. Samotný obklad v hodnotě do 300,-Kč za m2, do rozměru 400/400 mm.

Interiérové dveře a zárubně

Interiérové dveře jsou řešené jako plné dveře s obložkovou zárubní a kování v celkové ceně 6.760,- včetně montáže. Dekor dveří je dle výběru, povrch CPL folie. Posuvné dveře jsou řešené do pouzdra JAP, které je montované při realizaci sádrokartonů.

Montáž a kompletace zařizovacích předmětů

Instalace armatur a zařízení na ukončené hrubé rozvody vody a kanalizace, dále instalace vnitřní sanitární keramiky - umyvadla, WC mísy, bidety, vany, sprchové kouty, vaničky, včetně instalace vodovodních a sprchových baterií. K ohřevu TUV je namontován boiler 120l.

Zařizovací předměty:

Umyvadlo 50/42 cm, výr. Kolo, baterie LAGUNA výrobce Sanimix - 

Umývátko 36/27,5cm, výr. Kolo, baterie LAGUNA výrobce Sanimix - 

rám Geberit Duofix- (včetně tlačítka)

WC výrobce Kolo, řada Primo 

Vana akrylátová 170 x75 , baterie LAGUNA výrobce Sanimix - 

Roltechnik Sprchová vanička, baterie LAGUNA výrobce Sanimix - 

Vnitřní schodiště (u patrových domů)

Vnitřní schodiště - dřevěné smrkové schodiště bez podstupnic. Dřevo ošetřeno bezbarvým lakem. Schodiště je dodáváno včetně zábradlí.110000,-

Hodinová sazba pracovníků - 250 Kc/h